Để đăng ký, gia hạn dịch vụ SLLĐT, PHHS vui lòng soạn tin nhắn theo các cú pháp sau:


1. Số điện thoại mạng Viettel

  • Đăng ký học kỳ I: SLL1 Mahocsinh gửi 8062
  • Đăng ký học kỳ II: SLL2 Mahocsinh gửi 8062
  • Đăng ký cả năm: SLL3 Mahocsinh gửi 8062
  • Gia hạn cho học kỳ II: GH SLL gửi 8062
Phí đăng ký dịch vụ: 500đ

Cú pháp hủy dịch vụ: HUY SLL gửi 8062, phí hủy dịch vụ: 500đ

Trong đó:

  • Mahocsinh: Mã học sinh, giá trị cột mã số trong phần tra cứu mã học sinh
  • Chỉ cho phép đăng ký qua tin nhắn với các thuê bao Viettel